Monthly Archives: març 2021

La importància d’aprendre idiomes en la infància

En la nostra escola creiem en la importància d’aprendre idiomes des de petits i dels beneficis que això comporta en el seu desenvolupament educatiu i cognitiu.

smart

Un cop acabada l’adaptació, els infants de P2 s’inicien a partir del mes de gener en una altre llengua: L’anglès.

Un cop a la setmana, una professora externa a l’escola els hi ensenya aquesta llengua durant una sessió aproximada de 45 minuts. Es divideix el grup classe en dos: és a dir, en cada sessió hi haurà 9 infants aproximadament.

Volem crear un ambient acollidor i segur, utilitzant eines adequades a la seva edat per tal que aprenguin jugant i divertint-se. D’aquesta manera aconseguim que els infants interioritzin el nou idioma d’una manera natural i gaudint que és del que es tracta.

Durant els primers anys de vida, els infants augmenten constantment el seu vocabulari i la comprensió de la llengua. Poden aprendre una segona o tercera llengua de forma gairebé innata, com si es tractés de la nostra llengua materna. Es compara el cervell de l’infant amb una esponja, ja que absorbeix els coneixements fàcilment.

Quins són els beneficis d’aprendre una segona llengua?

  • Els nens que parlen més d’una llengua són més creatius
  • Es desenvolupa la seva memòria. La ment es torna més flexible i creativa
  • S’adquireix major rapidesa mental i es milloren les habilitats de resolució de problemes i exercicis
  • Creix el respecte i tolerància cap a infants d’altres països.
  • L’Anglès és la llengua que es fa servir més de totes les existents per comunicar-se a nivell mundial.

 

La dificultat d’un idioma és inversament proporcional a la força de motivació per aprendre-ho.                                  – Reg Hindley

 

 Nosaltres   acompanyem   i ajudem   a aconseguir   que   cada   infant   pugui desenvolupar aquesta motivació, que l’acompanyarà al llarg de la seva vida.

 

CARNAVAL !!!!

Aquestes setmanes a l’escola hem treballat el carnaval amb els infants, una festa tradicional,  divertida, i engrescadora que tant infants com educadores vivim amb molta alegria.

Però quin treball hi ha darrera de la gresca?

Quins objectius pedagògics es treballen?

A l’hora de disfressar-se i jugar fomentem hàbits i comportaments socials tant importants com…

Estimula la creativitat dels infants:  Amb el racó de les disfresses els infants tenen la possibilitat de decidir de que volen que els hi pintem la cara, si es volen posar ulleres, barrets, collarets… I quin personatge real o de ficció volen representar. Tot això fa que la seva imaginació es desenvolupi lliurament.

Fomenta les habilitats socials: Els infants no es disfressen sols, sinó que ho fan amb els seus amics i amigues,  això fa que representin habilitats socials del personatge representat.

Facilitat per expressar emocions i treballar la empatia: De vegades és més fàcil representar les emocions de un altre pers

onatge, que les nostres mateixes. És una bona manera de treballar els sentiments i emocions  amb els infants de manera indirecta. Això també fa que els infants es

plantegin els pensaments i sentiments d’ algú que no sigui ell mateix.

Fomenta habilitats comunicatives: El fet de disfressar-nos fa que no només treballem la comunicació verbal, sinó que també la corporal.  Imitant els gestos, la postura corporal, els moviments, del personatge o animal representat.