CARNAVAL !!!!

Aquestes setmanes a l’escola hem treballat el carnaval amb els infants, una festa tradicional,  divertida, i engrescadora que tant infants com educadores vivim amb molta alegria.

Però quin treball hi ha darrera de la gresca?

Quins objectius pedagògics es treballen?

A l’hora de disfressar-se i jugar fomentem hàbits i comportaments socials tant importants com…

Estimula la creativitat dels infants:  Amb el racó de les disfresses els infants tenen la possibilitat de decidir de que volen que els hi pintem la cara, si es volen posar ulleres, barrets, collarets… I quin personatge real o de ficció volen representar. Tot això fa que la seva imaginació es desenvolupi lliurament.

Fomenta les habilitats socials: Els infants no es disfressen sols, sinó que ho fan amb els seus amics i amigues,  això fa que representin habilitats socials del personatge representat.

Facilitat per expressar emocions i treballar la empatia: De vegades és més fàcil representar les emocions de un altre pers

onatge, que les nostres mateixes. És una bona manera de treballar els sentiments i emocions  amb els infants de manera indirecta. Això també fa que els infants es

plantegin els pensaments i sentiments d’ algú que no sigui ell mateix.

Fomenta habilitats comunicatives: El fet de disfressar-nos fa que no només treballem la comunicació verbal, sinó que també la corporal.  Imitant els gestos, la postura corporal, els moviments, del personatge o animal representat.