EL JOC HEURISTIC

EL JOC HEURÍSTIC

A l’Escola Bressol s’ofereixen moltes propostes d’aprenentatge al llarg del curs, una d’elles és el joc heurístic.

El joc heurístic és una activitat educativa dirigida a nenes i nens d’1-2 anys i va ser proposada per Elinor Goldschmied que la definia com “una manera organitzada de respondre a les demandes i a les possibilitats evolutives de l’infant”. És una proposta basada en l’exploració i la descoberta d’objectes i materials inespecífics que dona la possibilitat a l’infant de posar en pràctica, d’una manera creativa i divertida, l’aprenentatge a partir de l’assaig encert-error sense haver de buscar un resultat concret.

 

En aquesta edat, els nens i nenes necessiten moure’s, explorar, descobrir com es comporten els materials quan se’ls manipula i experimentar-ne les possibles utilitats ficant, traient, apilant, combinant, fent files, etc. A partir de que comencen a desplaçar-se amb seguretat i comencen a caminar, l’infant comença a preguntar-se “Què és això?”,  “Què més puc fer amb això?, “Puc donar-li una nova utilitat?”, per tant, passa de ser un joc de descoberta i d’experimentació, a ser un joc d’imaginació que permet al nen i a la nena investigar i explorar per iniciativa pròpia, amb les condicions adequades i els materials adients.

 

Els materials que es proposen no són joguines, sinó materials inespecífics: taps de suro, pots de diferents mides, cadenes, bobines,  etc. L’activitat es tracta de triar tres o quatre tipus d’objectes atractius i motivadors per als infants, com per exemple, cadenes, mànegues i bobines, i repartir-los per l’aula barrejats, junt amb diversos recipients com podrien ser pots i cilindres. Els infants seuen a terra i es deixa que experimentin lliurament amb el material, adonant-se que n’hi ha de diferents colors, textures, mides, soroll, etc.

En el joc heurístic hi destaquem dues parts, l’exploració i la recollida. En aquesta primera fase del joc l’exploració és lliure, depenent dels interessos i motivacions de cada infant, manipula, explora, combina… buscant totes les possibilitats que li ofereix el material. En la segona part, en canvi,  ja intervé l’educadora, es tracta de recollir tot el material classificant-lo en la seva bossa corresponent, aprofitant la situació per treballar també el llenguatge:  anomenant els objectes, verbalitzant les accions, introduint les nocions de quantitat, qualitat, forma…

Aquí us deixem alguns dels objectius que s’aconsegueixen amb el joc heurístic:

 • Exercitar la capacitat de concentració durant el joc/activitat.
 • Potenciar la capacitat espontània de l’infant, la llibertat i l’autonomia.
 • Permetre l’exploració, la manipulació, l’experimentació i la recerca.
 • Estimular el raonament i l’estructuració del pensament.
 • Treballar la coordinació simultània de les dues mans.
 • Treballar la motricitat fina (moviment mà/dits).
 • Identificar qualitats dels objectes: color, forma, mida, textura, pes…
 • Diferenciar qualitats de sons: fort, fluix, agut, greu…
 • Fomentar l’autonomia, la capacitat d’escollir i la iniciativa en l’acció.
 • Combinar els objectes per aconseguir una finalitat (que faci soroll, que estigui ple, fer-lo més llarg…).
 • Classificar el material.
 • Adquirir l’hàbit d’endreçar el material utilitzat.
 • Treballar la comunicació oral i l’enriquiment del llenguatge.
 • Permet introduir hàbits socials de respecte envers els altres i els objectes.
 • Potencia el treball cooperatiu.
 • Permet aprendre cadascú al seu propi ritme d’aprenentatge.