Metodologia

L’ EBM Els Cirerers es fonamenta en els principis d’una metodologia activa ja que es considera a l’ infant com el protagonista del seu propi aprenentatge. És per això que facilitem i proposem totes aquelles situacions que fan possible que els infants coneguin els objectes, les persones i el seu entorn mitjançant la manipulació, la descoberta, l’experimentació etc.

L’escola considera prioritari atendre les necessitats bàsiques de l ’infant ( afecte, alimentació, higiene, descans ) i per això les rutines quotidianes són l’eix vertebrador de les activitats que es realitzen al llarg del dia

Tanmateix, considerem molt important el paper de la família i la seva relació amb l’escola per a una major adaptació del nen/a. Per aquesta raó, el centre ofereix diferents canals de comunicació : entrevistes, reunions, xerrades, agenda, comunicació directa a les entrades i sortides,…

En definitiva , la nostra escola es basa en una metodologia motivant, afectiva creativa i tenim en compte les característiques diferencials de cada infant.

cuadro2